Keychron V4 Keycap Size

Below is the Keychron V4 Keycap Size.

 

 

ANSI Layout

Keycap Size of Keychron V4

 

ISO Layout

Keycap Size of Keychron V4 ISO