Keychron V8 Keycap Size

Below is the Keychron V8 Keycap Size.

 Keychron V8 Keycap Size